kalendarium
Niedziela, 2019-01-20
Imieniny:
Fabioli, Miły
menu

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
 • Odwiedziło nas: 489434 osób
 • Do końca roku: 345 dni
 • Do wakacji: 157 dni
Logo BIP

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

26 listopada 2018 r. o godz. 17.00  - spotkanie rodziców z wychowawcami (wywiadówka) 

klasy IV - VIII oraz oddziały gimnazjalne

(budynek gimnazjum)

 

 Próbny egzamin gimnazjalny.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - 28 listopada 2018 r.
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 29 listopada 2018 r.
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI – 30 listopada 2018 r.

 

 


 •                                    SZKOŁA TO PRZYJEMNOŚĆ

 

                              Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach

      

 

         Dursztyn - Dębno - Harklowa - Knurów - Krempachy - Nowa Biała - Szlembark     

***************************************************************************
***************************************************************************

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 - patrz zakładka - serwis dla uczniów/podręczniki lub kliknij TUTAJ

***************************************************************************

 


     <<< A    K     T     U     A      L     N     O     Ś     C   I  >>> • WAŻNE INFORMACJE - EGZAMIN GIMNAZJALNY

 • Wybór języka nowożytnego zdawanego na egzaminie.

  - Do 1 października 2018 r.
  rodzice składają deklarację o wyborze języka obcego na egzaminie.

 • Dostosowanie warunków i formy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego

  - Do 15 października 2018 r. (najpóźniej ) rodzic przedkłada dyrektorowi szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza w celu dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu;

  - Do 10 listopada 2018 r. v-ce dyrektor szkoły  poinformuje na piśmie  rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy  przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia;

  - Do 19 listopada 2018 r. rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania;

  - do 23 listopada 2018 r. rodzice mogą ( w wyjatkowych przypadkach) złożyć uzasadniony wniosek o zwolnienie ucznia z egzaminu (informacje u v-ce dyrektora)

 • UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI  NAGRODĄ WÓJTA
  21 czerwca w SP w Gronkowie nasi najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2017/2018 zostaną wyróżnieni przez Wójta Gminy Nowy Targ nagrodą za osiągnięcia w nauce.
  Oto Oni:
  Olga Grobarczyk (kl. IIIB) - śr. 5,40 oraz finał wojewodzki Małopolskiego Konkursu Biologicznego; Emilia Biernat (kl. IIIA) - śr. 5,13; Dagmara Długa (kl. IIIB) - śr. 5,19;  Martna Goleniowski (kl. IIIB) - śr. 5,33; Aleksandra Moś (kl. IIIB) - śr. 5,20; Gabriela Moś (kl. IIIB) - śr. 5,20; Martyna Kaczmarczyk (kl. IIB) - śr. 5,14; Katarzyna Kurzydło (kl. IIB) - śr. 5,14; Marta Nowak (kl. IIB) - sr. 5,14.
   
 • !!! Zielonym do góry !!!!!  18 maja 2018 roku, w ramach gminnego projektu dotyczącego ochrony środowiska, w naszej szkole odbyły się z udziałem leśników zajęcia z uczniami połączone z sadzeniem drzew.

 • 7 maja 2018 roku - uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

 • Kwietniowy konkurs czytelniczy jest dostępny w plikach do pobrania w zakładce biblioteka. Termin oddawania odpowiedzi 27 kwiecień.EGZAMIN GIMNAZJALNY ( 18, 19, 20 KWIETNIA 2018 r. )

 

 1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 
 4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. 
 5. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 6. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole.
 7.  Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 
 8. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego
 9. Czas pracy zdających w części pierwszej i drugiej egzaminu gimnazjalnego wynosi odpowiednio:
  a) w przypadku arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut - przedłużony)  - godz. 9.00
  b) w przypadku arkusza z języka polskiego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut - przedłużony)  - godz. 11.00
  c) w przypadku arkusza z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut - przedłużony)  - godz. 9.00
  d) w przypadku arkusza z matematyki – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut - przedłużony)  - godz. 11.00
 10. Czas pracy zdających w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego wynosi odpowiednio:
  a) w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut - przedłużony)  - godz. 9.00
  b) w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – 60 minut (lub nie więcej niż 90 minut - przedłużony) - godz. 11.00
 11. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego
 12. Termin ogłoszenia wyników egzaminu - 15 czerwca 2018 r.
 13. Termin wydania zaświadczenia - 22 czerwca 2018 r.

 

 • 21 marca w środę w naszej szkole obchodzony będzie Dzień św. Patryka. Kolor przewodni tego dnia to zielony. Uczniowie, którzy tego dnia będą ubrani na zielono, nie będą pytani w tym dniu.
 • 8 lutego odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów oddziałów gimnazjalnych. Na zabawę zaproszono uczniów z Ostrowska.

 • Pytania Walentynkowego konkursu czytelniczego są dostępne w zakładce biblioteka ( pliki do pobrania).


 • 22 grudnia 2017 r - wspólne kolędowanie w ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną. (galeria)
  Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia


 • 14 grudnia 2017 r. ( czwartek) . Wszyscy uczniowie Gimnazjum w Krempachach oraz uczniowie klas VII z Dursztyna, Krempach oraz Dębna wzięli udział  w spektaklu "Chory z urojenia" w Teatrze im. J. Słowackiego.

 • Lektury z internetu. Ponad 700 utworów literackich ( w tym 225 w formacie mp3), głównie lektur szkolnych, jest dostępnych online na uruchomionym przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji portalu   http://lektury.gov.pl/ 

 

 • Zapraszam do udziału w grudniowym konkursie czytelniczym. Pytania dostępne są na tablicy bibliotecznej oraz w bibliotece.

 • 6 listopada 2017 r w naszej szkole ze spektaklem teatralnym "Mały Książę" wystapił aktor   xxxxxxxxxxxxxx

Dzisiaj obchodzony jest Dzień Bigosu, dania, które od pokoleń gości na polskich stołach. 

Dzień Bigosu
czytaj więcej

Galerie

drużyna

drużyna

Przeczytaj także

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl