kalendarium
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana
menu

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
 • Odwiedziło nas: 483184 osób
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 192 dni
Logo BIP

Informatyka

Jesteś tu: » Strona startowa » Wymagania edukacyjne » Informatyka

 

mgr inż. Emanuel Brzyzek

 

 

 Wymagania z informatyki

 

OCENA

CHARAKTERYSTYKA POSTAWY

Dopuszczający

 • Uczeń ma spore braki w wiadomościach.
 • Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych uczeń potrzebuje pomocy nauczyciela lub innych osób.
 • Bardzo rzadko przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej.
 • Prace ucznia są nie estetyczne i nie staranne.
 • Uczeń nie angażuje się w pracę klasy czy grupy, nie stara się dostosować do powstałych sytuacji.
 • Rzadko wspiera dobrą komunikację w grupie i nie umie okazywać szacunku innym członkom grupy.
 • Nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Dostateczny

 • Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych uczeń potrzebuje mobilizowania i pomocy ze strony nauczyciela i innych osób.
 • Rzadko przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej.
 • Praca ucznia cechuje się niewielką samodzielnością, wykonane zadania są niezbyt estetyczne.
 • Choć słabo zaangażowany w pracę klasy czy grupy, uczeń stara się jednak dostosować do powstałych sytuacji.
 • Rzadko wspiera dobrą komunikację w grupie i nie umie okazywać szacunku innym członkom grupy.
 • Bywa, że nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Dobry

 

 • Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych zazwyczaj stara się być samodzielny, brak mu jednak jeszcze staranności i systematyczności w działaniu.
 • Zazwyczaj przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej.
 • Wybiera z dostępnych zbiorów informacji te, które wolno wykorzystać w pracy.
 • Zaangażowany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny i odpowiedzialny.
 • Czasami zachęca do dobrej komunikacji w grupie, nie zawsze jednak umie okazać szacunek innym członkom grupy.
 • Jeszcze niezbyt efektywnie wykorzystuje czas pracy.
 • Dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Bardzo dobry

 • Podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych jest samodzielny, nie zawsze jednak dość staranny, brak jeszcze czasem spójności w jego działaniu.
 • Zawsze przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej.
 • Zaangażowany w pracę klasy i grupy, zachęca innych do działania, zazwyczaj odpowiedzialny i aktywny.
 • Często zachęca do dobrej komunikacji w grupie, zwykle odnosi się z szacunkiem do innych, jest skłonny do kompromisu.
 • Racjonalnie wykorzystuje czas pracy.
 • Prawidłowo organizuje stanowisko pracy oraz przeprowadza krótką gimnastykę relaksacyjną.

Celujący

 • Samodzielnie wykonuje wszystkie zadania teoretyczne i praktyczne przewidziane programem oraz jest operatywny w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych, w nowych sytuacjach.
 • Bierze udział w ustalaniu zasad obowiązujących w pracowni komputerowej i jednocześnie dba o ich przestrzeganie przez innych uczniów.
 • Zaangażowany w pracę klasy, grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, skutecznie motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności.
 • Zachęca do dobrej komunikacji w grupie, wyraża uznanie dla cudzych pomysłów i ich autorów.
 • Podczas wykonywania zadań wykazuje się dużą starannością i sumiennością.
 • Przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia, wykonuje prace długoterminowe.
 • Dąży do samodoskonalenia i twórczego rozwoju własnych uzdolnień.
 • Dostosowuje stanowisko pracy do potrzeb, przestrzegając przy tym wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.
 • Przejawia inicjatywę, nauczyciel może na niego zawsze liczyć - jest niezawodny.
 • Wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.
 • Startuje, a bywa nawet, że odnosi sukcesy, w konkursach informatycznych.

 

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl