kalendarium
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana
menu

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
 • Odwiedziło nas: 483143 osób
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 192 dni
Logo BIP

Rekrutacja do SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja do SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Na razie się ucz, do rekrutacji jeszcze dużo czasu. 


Nasze Gimnazjum NIE jest w systemie rekrutacji elektronicznej.


 

Uwaga - Zasady rekrutacji !!

 Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz terminów rekrutacji 

 


Zasady rekrutacji do szkoły ponadginazjalnej
(rekrutacja rozpoczyna się dopiero 23 kwietnia 2018 r.)


 • Każdy kandydat do szkoły powinien indywidualnie  zalogować się na stronie do rekrutacji elektronicznej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat i wypełnić swoje dane  łącznie z wyborem szkół i klas.
 • W terminie od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru „podanie o przyjęcie” – wydrukowane ze strony elektronicznej rekrutacji https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat.
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się: 
  - sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
  - próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego 
  - sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi 
  należy dokonać w terminie od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r.
 • W terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. kandydaci dostarczają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. (kopie lub oryginały w zależności od żadania szkoły ponadgimnazjalnej) W obrębie jednej szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji. 


Jak zapisać się do wybranej szkoły (najlepiej będzie gdy wykonasz te działania do 18 maja 2018 r.)


1. Wejdź na stronę  https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat i zaloguj się w systemie za pomocą loginu i hasła, (jeżeli nie potrafisz zrobić tego samodzielnie uzyskasz pomoc w Gimnazjum u Pana E. Brzyzka na lekcji techniki ).

2. Uzupełnij formularz aplikacyjny (koniecznie bardzo dokładnie).

3. Wybierz szkoły (masymalnie trzy ) i oddziały w tych szkołach ( nie ma tu ograniczenia).

4. Wydrukuj podanie wraz z oświadczeniami.

5. Podanie musisz podpisać sam oraz twoi rodzice.

6. Zanieś podanie do szkoły pierwszego wyboru.
   ( tu postaraj się uzyskać informacje na temat dalszego postępowania oraz  kryterich przyjęcia do szkoły i danej klasy) 
Ogólne zasady przyjęcia do szkoły:
O przyjęciu do klasy pierwszej  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku:
a) egzaminu gimnazjalnego max. 100 pkt.
b) przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów wybranych do danej klasy max.72 pkt. 

c) punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie (świadectwo z wyróżnieniem, konkursy i inne)

Zasady przeliczania ocen na punkty: celujący – 18 pkt. bardzo dobry – 17 pkt. dobry – 14 pkt. dostateczny – 8 pkt. dopuszczający – 2 pkt.

7. Wpisz oceny oraz inne informacje zawarte na świadectwie ukończenia gimnazjum

8. Do 26 czerwca 2018 r. dostarcz kopie (lub oryginały) świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły pierwszego wyboru.

9. Do 9 lipca 2018 r. potwierdź wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie do szkoły: 
     - oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone wcześniej

    - karty informacyjnej 
     - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

 W dniu 22 czerwca 2018 r. (na zakończenie roku szkolnego) - każdy uczeń otrzyma dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 1 potwierdzoną kserokopię 
 • oryginałał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 1 potwierdzoną kserokopię
 • kartę informacyjną, którą należy złożyć w szkole, w której ostatecznie uczeń podejmie naukę (do 9 lipca 2018 r)

 

 

************************************************************************************

 


 Na tej stronie znajdziesz także najnowszy informator o szkołach ponadgimnazjalnych  www.zawodowcy.nowotarski.pl  oraz inne informacje na temat rekrutacji.

***************************************************************************************************

 

 


 

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl